Odoo image and text block

Dataskyddsombud (DPO)

Vi tillhandahåller ett dataskyddsombud som stödjer organisationen, samverkar med befintliga processer, deltar i säkerhetsarbetet från början för att du ska uppfylla de krav som finns idag och imorgon.

Arbetsuppgifter

Dataskyddsombudet tillser att verksamheten tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet.

  • Kontaktperson mot datainspektionen samt för kunder/registrerade individer

  • Agerar rådgivare och ger stöd inom organisationen gällande dataskydds- och integritets-frågor

  • Löpande granskar efterlevnad av GDPR inom organisationen och rapporterar till ledningen

  • Löpande utbildar personal

  • Inhämtar relevant juridisk expertis vid behov