Odoo image and text block

Dokumentation

Det är viktigt att skapa en dokumentation anpassad för ditt företag, vi hjälper dig igenom paragraferna för att upprätta de nödvändiga dokumenten, att dokumentera den lagliga rätten för personuppgifter i dina register, d v s om det ska ske genom avtal, samtycke eller någon annan grund som lagkrav.