Vi underlättar GDPR för småföretagaren 

Kontakta oss

Vårt GDPREU.NU Paket!

Vi har tagit fram ett verktyg för att ge möjligheterna till att börja tänka GDPR i ert dagliga arbete med hantering av personuppgifter. 

Vårt paket är anpassat för mindre företag, som inte är intresserade av de verktyg som innebär att man gör allt arbete på egen hand med hjälp av guider på internet. Vårt GDPR paket erbjuder personlig handledning optimerad för att klara de minimikrav som finns för att uppfylla GDPR lagstiftningen.

Vi beräknar för ett företag med mellan 5-15 personer ca 2-4 timmars intervjutid med nyckelpersoner inom er verksamhet, detta för att kunna arbeta fram den dokumentation som vi rekommenderar för att leva upp till grundkraven inom GDPR.

Vi återkommer sedan till företagen en gång om året för att erbjuda en kort revision på hur man följer de uppsatta rutinerna. Vilket också en är en viktig del av GDPR.


Utbilding

När man arbetar med personuppgifter är det också viktigt att man har grundläggande föreståelse för regelverket, Vi erbjuder därför en kort webbutbildning med ett intyg för dokumenation.

IT-Inventering

Vi gör en översiktlig genomgång av er IT-Struktur, då en viktigt del inom GDPR är hur man skyddar persondata är det viktigt att man har grundläggande IT-Säkerhet.

Organisera

Vårt GDPR verktyg Organisera där vi samlar all GDPR relaterad dokumentation för att organisera och hålla informationen uppdaterad och skyddad i enlighet med gällande GDPR lagstiftning. 

 

Dokumentation

- PUB (Personuppgiftsbiträdesavtal)
- Informations och behandlingsregister
- Integritetspolicy
- Gallringspolicy
- Incidenthanteringspolicy 

GDPR Bloggen!

Aktuella ämnen!

Odoo image and text block

Syfte GDPR

GDPR ger varje EU-medborgare rätten att veta och bestämma hur personuppgifter används, lagras, skyddas, överförs och raderas. Individer har rätt till att begränsa vidare bearbetning och begära att alla uppgifter raderas (“rätten att vara bortglömda”).

Under GDPR måste du kunna bevisa att du vet var personuppgifter finns – och finns inte – över alla dina system och i alla branscher. Du behöver veta vem som har åtkomst till data, liksom när och hur de gör det och måste noggrant skydda dig mot överträdelser.

En organisation som inte följer GDPR kan bötfällas upp till 4 procent av deras årliga intäkter..