Utbildning

Odoo CMS - a big picture

 Vi erbjuder en webbaserad kurs i GDPR som ger hela företaget bättre förståelse för GDPR och konkreta tips på vad man skall tänka på.

Vill man som företag arbeta proaktivt med nya personuppgiftslagen så behöver utbilda sina anställda i om hur man hanterar personuppgifter.