Merry Christmas and a Happy New Year!

Pierre Gustafsson

Det har varit otroligt kul att starta upp Arbore AB och vi har under året byggt upp mallar och rutiner för att kunna leverera en GDPR lösning som är kostnads effektiv utan att kunden ska behöva göra allt arbetet själv. 

Patrik Schulz på Lack-Tech AB i Helsingborg.

Patrik Schulz på Lack-Tech AB i Helsingborg.

Gustav, Martin och Jacob på Vågen AB i Ängelholm

Gustav, Martin och Jacob på Vågen AB i Ängelholm.

Entech AB

Det är ett känt faktum att alla företag är olika och har under många år byggt upp egna rutiner och arbetssätt, där kanske inte alltid personuppgiftsskydd varit ett mål. Vi har därför arbetat fram riktlinjer för en färdplan där man att tillslut ska kunna säkerställa att man hanterar alla personuppgifter enligt de riktlinjer som beskrivs inom GDPR. Använder man dessutom vår plattform så är man igång med GDPR arbetet efter första mötet. 

Arbore AB is incredibly pleased with the cooperation we have established with our customers in a short period of time, and in December we thanked a small Christmas group. We hope that the good cooperation we have established in 2018 will continue and that new customers will find us in 2019. 

Vi skickar med några bilder på några av våra kunder och på dessa fantastiska julgrupper från Marica i Össjö. 

God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Magnus & Pierre
Arbore AB

Odoo CMS- Sample image floating